Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego sklepu do indywidualnych potrzeb klientów. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego sklepu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że bedą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszym artykule "Polityka cookies".
plast-met.pl

Sieć sprzedażysklep@plast-met.pl

Nowe kontoZaloguj
Koszyk 0Ostatnio oglądane 0Do porównania 0
Strona głównaRegulamin

Regulamin

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1 Postanowienia wstępne

 

1. Regulamin sprzedaży Sklep.Plast-Met.pl (wersja dla konsumentów) określa prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży Produktów zawieranej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.

2. Regulamin ma zastosowanie w przypadku złożenia przez Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwana dalej „k.c."), oferty zawarcia Umowy Sprzedaży przy wykorzystaniu środków, o których mowa w Regulaminie.

3. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 k.c. 

 

 

§2 Definicje

 

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 

1. Sklep - system stron WWW funkcjonujących w Internecie w domenie Sklep.Plast-Met.pl, zarządzany przez firmę Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe Marian Przybylski, ul. Milicka 34, 55-100 Trzebnica, NIP: 915-000-14-25, REGON: 006040489, stanowiący sklep internetowy.

2. Katalog Produktów - lista dostępnych produktów prezentowana za pośrednictwem Sklepu

3. Klient - podmiot kupujący od Sprzedawcy Produkty spośród Katalogu Produktów

4. Konto - zbiór zasobów i uprawnień w Sklepie przypisanych Użytkownikowi Zarejestrowanemu

5. Produkt - rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu

6. Sprzedawca - Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe Marian Przybylski, ul. Milicka 34, 55-100 Trzebnica, NIP: 915-000-14-25, REGON: 006040489 lub wybrany przez Klienta na stronach Sklepu jego autoryzowany dystrybutor. Lista dystrybutorów znajduje się na stronie Sieć sprzedaży.

7. Umowa Sprzedaży - umowa zawierająca zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktu lub Produktów wybranych w Katalogu Produktów dostępnych w Sklepie oraz ich wydania, a po stronie Klienta zobowiązanie do odebrania Produktu lub Produktów oraz zapłaty Sprzedawcy ceny.

8. Użytkownik - Klient składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu.

9. Użytkownik Zarejestrowany – podmiot, która posiada Konto w Serwisie, założone zgodnie z Regulaminem Serwisu.

10. Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży Sklep.Plast-Met.pl (wersja dla konsumentów).

11. Dzień Roboczy - dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

ROZDZIAŁ 2. CZYNNOŚCI TECHNICZNE SKŁADAJĄCE SIĘ NA PROCEDURĘ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

§3 Składanie i realizacja zamówień

 

1. Kupujący może składać zamówienia:

1) na stronach Sklepu, 

2) wysyłając e-mail na adres sklep@plast-met.pl

2. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędna jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

3. W celu złożenia zamówienia należy podać dane teleadresowe potrzebne do dostarczenia zamówionych produktów, wybrać sposób płatności za zamówione produkty oraz sposób ich dostarczenia (odbioru).

4. Wszystkie ceny na stronach Sklepu są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5. Cena i koszt dostawy prezentowane w Sklepie są wiążące od chwili skierowania zamówienia do realizacji. 

6. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówienie nie może być zrealizowane, Klient zostanie o tym poinformowany i podejmuje decyzję o wydłużeniu czasu oczekiwania na realizację, częściowej realizacji lub anulowaniu zamówienia.

7. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Klienta o:

1) wysyłce lub o gotowości do odbioru zamówienia

2) rzeczywistych oraz przewidywanych opóźnieniach w realizacji zamówień 

8. Klient jest zobowiązany do odbioru zamówienia i uregulowania należności zgodnie z wybraną formą płatności i sposobem dostawy. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia, Klient zobowiązany jest do zapłaty kosztów jego dostarczenia i zwrotu do Sprzedawcy.

9. Do zamówienia Sprzedawca dołącza dokumentację finansową i gwarancję oraz na życzenie Klienta, atesty i certyfikaty.

 

 

§4 Zamówienia na stronach Sklepu

 

1. Zamówienia na stronach Sklepu mogą być składane przez Użytkowników z wykorzystaniem utworzonego Konta (Użytkownicy Zarejestrowani) lub bez konieczności zakładania Konta.

2. Złożenie zamówienia na stronach Sklepu wymaga podania danych teleadresowych w formularzu zamówienia lub potwierdzenia, że dane podane przez Użytkownika Zarejestrowanego w jego Koncie są danymi do dostawy zamawianych Produktów. Dodatkowo Użytkownik podaje dane niezbędne do wystawienia przez Spółkę faktury VAT.

3. Sklep automatycznie i niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu wiadomość z potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.

4. W wyjątkowych przypadkach Sprzedawca telefonicznie potwierdza otrzymanie i przyjęcie zamówienia, kontaktując się z Klientem na podany uprzednio numer telefonu.

5. Zawarcie przez Sprzedawcę Umowy Sprzedaży z Klientem następuje poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu przez Klienta, wiadomości informującej o przystąpieniu do realizacji zamówienia.

6. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Sprzedawca może skontaktować się z Klientem w celu ustalenia szczegółów zamówienia lub wyjaśnienia niejasności.

7. Potencjalny Klient przestaje być związany swoją ofertą wyrażoną w zamówieniu, jeśli Sprzedawca:

1) niezwłocznie (tj. w ciągu 1 dnia roboczego) nie potwierdzi otrzymania i przyjęcia zamówienia,

2) w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta nie prześle wiadomości o przystąpieniu do realizacji zamówienia, chyba że Klient poinformuje, że zgadza się na dłuższe związanie ofertą złożoną w zamówieniu.

8. Zamówienia na stronach Sklepu można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

 

§5 Zamówienia pocztą elektroniczną

 

1. Zamówienia pocztą elektroniczną można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2. Do procedury zawarcia Umowy Sprzedaży stosuje się odpowiednio postanowienia §4 ust. 3-7 Regulaminu.

 

 

ROZDZIAŁ 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, TREŚCI UMOWY ORAZ SPOSOBU JEJ ZABEZPIECZENIA

 

§6

 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za należytą jakość sprzedawanych Produktów, w tym zobowiązany jest dostarczyć Klientom Produkty wolne od wad.

2. Sprzedawca podaje do wiadomości Klienta, poprzez publikację w Sklepie, następujące informacje dotyczące Produktów:

1) cenę Produktu oraz jego cenę jednostkową, chyba że wyrażają się one tą samą kwotą, w tym o cłach i podatkach,

2) informacje, które są wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z Produktu, w szczególności nazwę Produktu, określenie producenta, a także inne dane wymagane przez przepisy prawa.

3. Klient przed złożeniem zamówienia jest informowany o istotnych elementach Umowy Sprzedaży, tj. w szczególności o rodzaju, modelu, parametrach oraz cenie Produktu lub Produktów.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. W każdym wypadku utrwalenie i zabezpieczenie treści Umowy Sprzedaży następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu Produktu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sklepu oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

5. Komunikacja z Klientem oraz wymiana wzajemnych oświadczeń odbywa się wyłącznie w języku polskim. 

 

 

ROZDZIAŁ 4. ZAPŁATA ZA PRODUKT

 

§7 

 

1. Kupujący ma możliwość wyboru formy płatności:

       1) gotówka przy odbiorze - realizacja następuje po potwierdzeniu zamówienia przez sprzedawcę i wpłacie ewentualnej zaliczki;

       2) przelew na konto bankowe - realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu zamówienia przez sprzedawcę i zaksięgowaniu wpłat;

3) karta płatnicza - realizacja następuje po potwierdzeniu zamówienia przez sprzedawcę i rejestracji płatności w systemie obsługi płatności eCard.pl

2 Niektóre formy płatności mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Klienta. Spółka informuje o dodatkowych kosztach danej płatności podczas składania zamówienia przez Klienta.

3. W przypadku wyboru płatności przelewem, jeśli w ciągu 5 dni na konto Sprzedawcy nie wpłynie zapłata za zamówiony towar, zamówienie zostanie anulowane.

4. Produkty znajdujące się w Katalogu Produktów w kategorii Ogrodzenia Frontowe, Bramy, Furtki wykonywane są na indywidualne zamówienie a ich realizacja wymaga wpłaty przez Klienta zaliczki na konto Sprzedawcy w kwocie nie mniejszej niż 30% wartości produktów.

5. Jeśli na dowodzie zakupu znajdują się błędne dane, to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów Kupujący powinien wystawić notę korygującą. Całkowita zmiana danych nabywcy nie jest możliwa.

 

 

ROZDZIAŁ 5. ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ, ŚLEDZENIE ZAMÓWIEŃ 

 

§8

 

1. Anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt Klienta ze Sprzedawcą. Użytkownicy Zarejestrowani nie mają możliwości wprowadzania zmian i anulowania zamówienia poprzez Konto.

2. Anulowanie zamówienia możliwe jest do 3 dni od potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku braku możliwości anulowania zamówienia, zamówione Produkty zostają wysłane do Klienta. Nie uchybia to uprawnieniom Klienta na podstawie §10 Regulaminu.

3. Użytkownicy Zarejestrowani mają możliwość weryfikacji statusu realizacji zamówienia w Koncie.

4. W przypadku Klientów, którzy nie założyli Konta w Serwisie, ustalenie statusu realizacji zamówienia możliwe jest poprzez kontakt ze Sprzedawcą.

5. Monitorowanie przesyłki jest możliwe również na podstawie numeru listu przewozowego, który znajduje się w mailu, wygenerowanym po wysyłce Produktu. Informacji na ten temat udziela kurier realizujący dostawę Produktu do Klienta.

 

 

ROZDZIAŁ 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU, TERMINU I KOSZTÓW DOSTAWY 

 

§9

 

1. Zamówienia dostarczane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej transportem własnym lub firmą kurierską, zgodnie ze wskazaniami złożonymi przy składaniu zamówienia.
2. Koszt dostawy zależny jest od wartości zamówienia, formy płatności, gabarytów zamawianego Produktu lub Produktów, miejsca i sposobu dostawy.
3. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu informacja o wysokości opłaty związanej z wysyłką pojawi się na etapie składania zamówienia w momencie wyboru sposobu dostawy.
4. Opłatę pokrywającą koszt dostawy Produktów Sprzedawca dolicza do ceny całego zamówienia realizowanego jednorazowo.
5. Sprzedający umożliwia odbiór osobisty zamówienia w placówce.
6. Klient podczas odbioru przesyłki powinien sprawdzić ją dokładnie w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub firmy kurierskiej w celu ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem; w przypadku wystąpienia w/w nieprawidłowości należy zażądać od przedstawiciela firmy kurierskiej sporządzenia protokołu szkody, w którym powinno się odnotować informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (taśma klejąca lub firmowa), o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie) oraz informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone); zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy.

 

 

ROZDZIAŁ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA, ZWROTY

 

§10 Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość

 

1. Umowa Sprzedaży zawierana przez Spółkę z Klientem za pośrednictwem Sklepu stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

2. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyn, składając Spółce stosowne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Odstąpienie jest skuteczne, o ile wysłanie oświadczenia o odstąpieniu nastąpiło przed upływem 14 dni od dnia odebrania Produktu.

3. Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży poprzez:

1) skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia dostępnego w pliku PDF

2) złożenie innego jednoznacznego oświadczenia, w którym poinformuje Spółkę o decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może nastąpić na piśmie (wówczas należy je przesłać na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sklepu sklep@plast-met.pl

5. Uprawnienia Klienta wynikające z niniejszego paragrafu ulegają wyłączeniu w przypadku:

1) dostarczenia Produktu wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) dostarczenia Produktu, który, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter jest w sposób nierozłączny połączony z innymi przedmiotami.

6. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi.

7. Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. Sprzedawca zwraca wszystkie płatności otrzymane od Klienta, w tym cenę Produktu oraz poniesiony przez Klienta koszt dostawy Produktu do Klienta, w terminie 14 dni od dnia, w którym została poinformowana przez Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. W przypadku, w którym Klient wybrał inny sposób dostarczenia niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia danego Produktu oferowany przez Sprzedawcę, Spółka nie zwraca Klientowi dodatkowych kosztów wynikłych z takiego wyboru.

10. W przypadku, w którym Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży wyłącznie w odniesieniu do niektórych Produktów objętych jednym zamówieniem, zasady zwrotu kosztów dostawy są następujące:

1) jeżeli koszt dostawy Produktów, co do których Klient nie odstąpił od Umowy Sprzedaży, byłby równy lub wyższy niż koszt dostawy wszystkich zamówionych Produktów poniesiony przez Klienta, Sprzedawca nie zwraca Klientowi kosztów dostawy;

2) w innych przypadkach niż wskazane w pkt 1) powyżej – Sprzedawca zwraca koszty dostawy w części, proporcjonalnie do kosztów przesłania poszczególnych Produktów, gdyby każdy z nich przesyłany byłby osobno.

11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.

12 .Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem kwot, o których mowa w ust. 9 powyżej, do momentu otrzymania Produktu od Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

13. Zwrot kwot, o których mowa w ust. 9 powyżej, następuje z wykorzystaniem tej samej metody płatności, z której korzystał Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

 

 

§11 Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość

 

1. Produkt zwracany przez Klienta w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży należy odesłać w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami fizycznymi, na adres Sprzedawcy, z dopiskiem „zwrot towaru”. W celu ułatwienia identyfikacji powodu zwrotu Produktu Spółka zaleca dołączyć do przesyłki kopię oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

2. W celu przyspieszenia procedury zwrotu Spółka zaleca, aby do zwracanego Produktu dołączyć kserokopię dokumentu zakupu (np. kserokopię faktury).

3. Do zwrotu Produktu z innych przyczyn niż wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje się postanowienie ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient powinien przed wysłaniem Produktu do Spółki skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

 

 

ROZDZIAŁ 9 REKLAMACJE I GWARANCJA

 

§12 Procedura reklamacyjna

 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu sprzedaży i gwarancji za wady fizyczne dostarczanych produktów.

2. W razie stwierdzenia wady fizycznej Produktu Klient może żądać nieodpłatnego jego naprawienia albo wymiany na nowy Produkt, wolny od wad. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na nowy lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta co do naprawy lub wymiany Produktu, jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od jego wydania Klientowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu. 

4. Klient może złożyć reklamację w formie:

1) pisemnej - na adres Sprzedawcy

2) elektronicznej - na adres poczty elektronicznej sklep@plast-met.pl

3) telefonicznie pod numerem telefonu 501 96 38 96.

5. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyny jej złożenia.
6. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji rekomenduje się załączyć do reklamacji, o ile to możliwe, zdjęcia Produktu podlegającego reklamacji, a także kopię faktury VAT.
7. W przypadku, w którym reklamacji nie da się rozpatrzyć na podstawie przesłanych zdjęć albo Klient nie dołączył ich do reklamacji albo z innych przyczyn, gdy będzie to niezbędne, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszego postępowania w ramach procedury reklamacji, w tym w szczególności postępowania związanego z odesłaniem Produktu do Spółki w celu oceny zasadności reklamacji.

 

 

§13 Korzystanie z gwarancji

  

W przypadku gdy Klient ma zamiar skorzystać z gwarancji, należy zgłosić usterkę do autoryzowanego punktu serwisowego producenta lub punktu jego zakupu. Szczegółowe warunki gwarancji.

  

 

ROZDZIAŁ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 §14

 

1. Złożenie zamówienia jest jednoznacznie wyrażeniem zgody na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez firmę Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe Marian Przybylski ul. Milicka 34, 55-100 Trzebnica, w zakresie określonym przepisami prawa.

2. Dane osobowe wykorzystywane w celu realizacji umów sprzedaży mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za sprzedaż i dostawę zakupionych produktów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

 

  

ROZDZIAŁ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

§15 Ochrona praw autorskich

 

1. Wszystkie informacje, zdjęcia, znaki firmowe, nazwy i inne dane zamieszczone na stronie Sklepu są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione oraz zastrzeżone na podstawie właściwych przepisów prawa.

2. Kopiowanie całości lub fragmentów informacji tekstowych lub graficznych zawartych na stronie Sklepu, bez wyraźnej, pisemnej zgody jest zabronione.

 


§16 Zmiany w regulaminie

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep.  Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian cen towarów i usług znajdujących się w jego ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Nie ma to jednak wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Promocje nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

 

§17 Prawo i sąd właściwy

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

3. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez mediację lub Sąd Arbitrażowy lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

 

4. Katalog Produktów dostępnych w Sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów k.c., stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert przez potencjalnych Klientów.

 

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2016.

systemy B2B by: e4www.plPlast-Met © Wszystkie prawa zastrzeżone, powielanie informacji informacji zawartych na tej stronie zabronione.