Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego sklepu do indywidualnych potrzeb klientów. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego sklepu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że bedą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszym artykule "Polityka cookies".
plast-met.pl

Sieć sprzedażysklep@plast-met.pl

Nowe kontoZaloguj
Koszyk 0Ostatnio oglądane 0Do porównania 0
Strona głównaGwarancja

Gwarancja

Zadowolenie naszych klientów jest dla nas najważniejsze, dlatego oferujemy Państwu przejrzyste zasady reklamacji i łatwy zwrot towarów zakupionych w sklepie internetowym Plast-Met.

 

Na skróty: 

Ogólne warunki gwarancji

 

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

Jeżeli na tej stronie nie znalazłeś szukanej informacji, wyślij pytanie na adres sklep@plast-met.pl lub skontaktuj się z najbliższą  placówką.

 

 

Ogólne warunki gwarancji

 

 

I. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 

1. Gwarancja jest ważna na terenie Polski i dotyczy produktów „PLAST-MET” ul. Milicka 34, 55-100 Trzebnica, zakupionych i zainstalowanych na terenie Polski.

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie.

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w czasie transportu wykonywanego przez Punkt Sprzedaży, Klienta lub osoby trzecie.

4. Podstawą wnoszenia roszczeń z tytułu gwarancji jest dowód zakupu oraz prawidłowo i kompletnie wypełniona karta gwarancyjna (kartę gwarancyjną wystawia autoryzowany Punkt Sprzedaży).

5. Zgłoszenie reklamacyjne przyjmuje punkt (autoryzowany dystrybutor), w którym produkt został zakupiony lub w przypadkach szczególnych (np. likwidacja punktu sprzedaży) Producent.

6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone niezwłocznie (nie później niż 14 dni) po stwierdzeniu wady lub usterki nią wywołanej w formie pisemnej na „Formularzu Zgłoszenia Reklamacyjnego” dostępnym na stronie internetowej Sprzedawcy, pod adresem: www.plast-met.pl.

7. Prawidłowo i czytelnie wypełniony Formularz Zgłoszenia Reklamacyjnego powinien zostać dostarczony do Sprzedawcy osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@plast-met.pl.

8. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania oraz podać proponowany sposób jej załatwienia. Fakt zgłoszenia przez Kupującego reklamacji nie może stanowić podstawy do wstrzymywania przez Kupującego płatności za prawidłowo dostarczony Towar.

9. Wady jawne muszą być zgłoszone przed zamontowaniem Produktu. Użytkowanie wadliwego wyrobu jest zabronione, ponieważ może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkownika i w nieuzasadniony sposób zwiększyć zakres kosztów naprawy. Za szkody będące następstwem użytkowania wadliwego lub uszkodzonego wyrobu Producent nie ponosi odpowiedzialności.

10. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie powstaną w składnikach majątku Klienta innych niż przedmiot, którego dotyczy udzielona gwarancja. 

 

 

II. OKRES GWARANCJI WYROBU

 

Producent „PLAST-MET” ul. Milicka 34, 55-100 Trzebnica udziela gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie produktu na okres 2 lat od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 2 lata i 6 miesięcy od daty produkcji podanej na tabliczce znamionowej produktu; pod warunkiem zamontowania i użytkowania produktu zgodnie z Instrukcją montażu oraz użytkowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 


III. OKRES GWARANCJI ANTYKOROZYJNEJ  

 

1. 10 lat* na elementy ogrodzeń posesyjnych NOF (bramy, furtki, segmenty, słupy) oraz przemysłowych (bramy przesuwne, bramy dwuskrzydłowe, furtki – wersja SOLID, SPECJAL, UNIVERSALNE, panele ogrodzeniowe, słupy, akcesoria) ocynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi (system DUPLEX) - licząc od daty sprzedaży (jednak nie dłużej niż 10 lat i 6 miesięcy od daty produkcji),

a) Gwarancja obejmuje odporność antykorozyjną wyrobów ocynkowanych ogniowo (system DUPLEX).

b) Zmiany koloru powłok, akcesoria zamkowo - zawiasowe bram i furtek, elementy wykonane z tworzyw sztucznych, szyny i profile jezdne oraz elementy ruchome nie są objęte wydłużoną gwarancją antykorozyjną i okres gwarancji wynosi 12 m-cy.

c) Gwarancja udzielona jest pod warunkiem, że montaż odbywał się zgodnie z Instrukcją Instalowania i Obsługi oraz zasadami sztuki budowlanej a produkt jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

d) Gwarancja udzielona jest na produkty oraz na zabezpieczenie antykorozyjne pod warunkiem, że wyroby nie są wystawione na działanie temperatury poniżej -30 C° i powyżej +50 C° oraz montowane będą w temperaturze nie niższej niż -10 C°.

e) Gwarancja udzielona jest pod warunkiem, że eksploatacja wyrobów będzie odbywała się w normalnych warunkach środowiskowych bez kontaktu z substancjami agresywnymi.

f) Wyroby eksploatowane w środowisku o bardzo wysokiej korozyjności (kategoria C5 wg PN-EN ISO 12944-2) są wyłączone z gwarancji.

g) Niezabezpieczone fabrycznie krawędzie cięcia lub wykonane w trakcie montażu (końcówki drutów, krawędzie otworów itp.) w odległości do 10 [mm] od linii cięcia są wyłączone z gwarancji.

h) Wyroby eksploatowane bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza są wyłączone z gwarancji antykorozyjnej.

2. 2 lata na elementy ogrodzeń posesyjnych NOF (bramy, furtki, segmenty, słupy) i ogrodzeń przemysłowych (bramy, furtki, panele ogrodzeniowe, słupy, akcesoria) ocynkowanych ogniowo zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 - licząc od daty sprzedaży (jednak nie dłużej niż 2 lata i 6 miesięcy od daty produkcji). Gwarancja ulega skróceniu, gdy wyrób został zainstalowany w środowisku silnie agresywnym:

a) Dla elementów zamontowanych na zewnątrz w terenach przemysłowych w głębi lądu albo miejskich na wybrzeżu (C4* zagrożenie korozyjne wysokie) 15 miesięcy.

b) Dla elementów zamontowanych na zewnątrz w terenach przemysłowych o dużej wilgotności lub o dużej zawartości chlorków (wybrzeże) (C5* zagrożenie korozyjne bardzo wysokie) 12 miesięcy.

c) Dla elementów zamontowanych na zewnątrz w pobliżu morza w rejonach umiarkowanych (C6* zagrożenie korozyjne bardzo wysokie) 6 miesięcy.

3. 2 lata na automatykę firmy FAAC, oraz firmy MARANTEC ** przy zachowaniu warunku, że montaż automatyki zostanie wykonany przez autoryzowany podmiot (gwarancja nie obejmuje baterii i żarówek).

 


IV. ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE


1. W okresie gwarancyjnym usuwane są wszelkie wady produktu spowodowane stwierdzonymi wadami materiałowymi lub produkcyjnymi.

2. W przypadku stwierdzenia wady produktu, o sposobie jej usunięcia decyduje Producent.

3. Obowiązek demontażu oraz przygotowania wadliwego towaru do odbioru spoczywa na Kupującym.

4. Wszelkie uszkodzenia lub braki wynikające z błędów produkcyjnych lub wad materiałowych będą usuwane w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty uznania reklamacji.

5. Okres naprawy Produktu może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wymiany podzespołów, które Producent musi sprowadzić od poddostawców.

6. Wymienione części przechodzą na własność Producenta lub firmy świadczącej usługi serwisowe, uprawnionej przez Producenta. Na nowe podzespoły Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty dokonania wymiany.

 


V. ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE NIE BĘDĄ REALIZOWANE W PRZYPADKU:


1. Niekompletnych lub złożonych po upływie okresu gwarancyjnego zgłoszeń reklamacyjnych.

2. Zgłoszeń reklamacyjnych składanych telefonicznie.

3. Uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie rozładunku, magazynowania, instalowania oraz użytkowania wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem.

4. Montażu dokonanego przez osobę niekompetentną*** i niezgodnie z Instrukcją Instalowania i Obsługi.

5. Obsługi nieodpowiedniej i niezgodnej z Instrukcją Instalowania i Obsługi produktu lub użytkowania niesprawnego produktu. 6. Działania czynników zewnętrznych takich jak: ogień, woda, sole, ługi, kwasy, organiczne rozpuszczalniki zawierające estry, alkohole, aromaty, eter glikolowy lub chlorowane materiały węglowodorowe oraz inne agresywnie działające substancje chemiczne (np. cement, wapno, środki ścierające i czyszczące powodujące ubytki materiałowe lub rysy) lub anormalnych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych oraz zdarzeń losowych.

7. Nieszczelności powłoki powstałych w trakcie i po montażu produktów, takich jak: rysy, otarcia, udar.

8. Zakłóceń w pracy urządzenia sterującego spowodowanych silnym polem magnetycznym pochodzącym od zlokalizowanych w pobliżu urządzeń energetycznych lub radiowych.

9. Braku zabezpieczeń przeciwprzepięciowych.

10. Przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie nieupoważnione do takich zmian przez Producenta.

11. Napraw przeprowadzonych przez osoby niekompetentne*** lub nieupoważnione przez Producenta.

12. Zastosowania części zamiennych lub dodatkowych urządzeń innych producentów niż części oryginalne Producenta, bez pisemnej zgody Producenta.

13. Wykonania montażu niezgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej. 14. Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego składowania lub magazynowania wyrobu. 

 


VI. UWAGI KOŃCOWE

 

1. Załącznikiem do produktów są Rysunki Techniczne, Karty Techniczne oraz Karta Gwarancyjna.

2. Koszty naprawy usterek i wad nie podlegających naprawie gwarancyjnej ponosi Kupujący.

3. W przypadku konieczności przekazania podzespołu do ekspertyzy u dostawcy okres rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.

4. Gwarancja na sprzedany wyrób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

5. Szczegółowy zakres oraz koszty przeglądów serwisowych dostępne u dystrybutorów.


*wymagany coroczny płatny przegląd po 2 latach eksploatacji (producent honoruje przeglądy serwisowe wykonane przez grupy serwisowe producenta oraz autoryzowanych dystrybutorów).
**możliwość przedłużenia do 60 m-cy pod warunkiem wykonywania corocznych odpłatnych przeglądów serwisowych.
***osoba kompetentna – osoba zaopatrzona w niezbędne instrukcje, odpowiednio wyszkolona, o kwalifikacjach wynikających z wiedzy i praktycznego doświadczenia, zapewniająca wykonanie montażu w sposób prawidłowy i bezpieczny

 

 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat gwarancji, prosimy o kontakt z nami. 

 

 

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

 

 

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw stanowią integralną część umów sprzedaży oraz usług wykonywanych przez PLAST-MET Systemy Ogrodzeniowe Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Trzebnicy przy ul. Milickiej 34.

 


I. DEFINICJE

 

1. OWSiD – Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw – regulamin określający relacje handlowe i zasady dostaw towarów pomiędzy stronami, Sprzedawcą a Kupującym.

2. Sprzedawca – PLAST-MET Systemy Ogrodzeniowe Sp. z o.o. Sp. K., ul. Milicka 34, 55-100 Trzebnica, NIP: 9151793747, REGON: 360251140. 3. Kupujący – podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna kupująca Towary od Sprzedawcy zgodnie z OWSiD.

4. Strony – Sprzedawca i Kupujący.

5. Towar – wyroby i produkty sprzedawane przez PLAST-MET Systemy Ogrodzeniowe Sp. z o.o Sp. K.

6. Usługa – działania montażowe i serwisowe podejmowane w celu zaspokojenia potrzeb klientów wykonywane przez PLAST-MET Systemy Ogrodzeniowe Sp. z o.o. Sp. K.

 


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostaw mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów zawieranych między Stronami: Sprzedawcą i Kupującym.

2. Niniejsze Ogólne Warunki są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży i dostawy Towarów. Tym samym, strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych postanowień umownych. Wszelkie inne uregulowania stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania.

3. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych Ogólnych Warunków tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

4. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane przez niego Towary spełniają wymogi jakościowe, są prawidłowo, trwale i czytelnie oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami prawa kraju dostawy oraz wymaganiami prawnymi Unii Europejskiej.

5. Sprzedawca gwarantuje, jakość swoich produktów poprzez wystawienie dokumentów: Deklaracji Zgodności oraz Deklaracji Właściwości Użytkowych.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo bez powiadamiania Kupującego do wprowadzania zmian technologicznych polepszających jakość i funkcjonalność swoich wyrobów.

7. Aktualna wersja OWSiD jest dostępna na stronie internetowej Sprzedawcy, pod adresem – www.plast-met.pl.

 
III. ZAMAWIANIE TOWARU


1. Złożenie zamówienia lub podpisanie umowy o współpracy oznacza że, Kupujący zapoznał się z treścią OWSiD, rozumie je i uważa za wiążące.

2. Realizacja transakcji odbywa się wyłącznie na podstawie pisemnych zamówień Kupującego. Przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem systemu zamówień elektronicznych EZAM w tym zakresie uznaje się za zachowanie formy pisemnej.

3. Zamówienie wiąże obie strony, o ile Sprzedawca nie odmówi przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie do 3 dni roboczych, od daty złożenia zamówienia.

4. Zamówienie musi zawierać co najmniej następujące dane: - dane Kupującego - rodzaj produktu - ilość wraz z jednostką miary - adres inwestycji i sposób dostawy - cenę, formę i termin płatności

5. Terminy realizacji zamówień ustalane są każdorazowo indywidualnie. Termin realizacji biegnie od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, zawierającego wszelkie niezbędne informacje do jego realizacji, w tym zaakceptowane i potwierdzone rysunki wykonawcze.

6. Osoba podpisująca zamówienie oświadcza, że jest upoważniona do składania zobowiązań w imieniu Kupującego.

 


IV.ODBIÓR/DOSTAWA TOWARÓW I USŁUG


1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby przygotować Towar do załadunku w opakowaniu zabezpieczającym przed jego uszkodzeniem w czasie transportu, oraz umożliwiającym swobodny załadunek, rozładunek oraz jego identyfikację.

2. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru zamówionego Towaru w ustalonym i potwierdzonym obustronnie terminie, nieprzekraczającym 4 tygodni od daty wyprodukowania Towaru.

3. Sprzedawca wymaga aby magazynowanie Towaru odbywało się w pomieszczeniach krytych, suchych i przewiewnych.

4. Przy dostawie towaru na miejsce inwestycji lub inne miejsce ustalone przez Strony, Kupujący dołoży wszelkich starań do niezwłocznego rozładowania Towarów oraz zapewni w ramach miejsca dostawy plac rozładunkowy, utwardzony i przygotowany do wjazdu (oraz niezbędnych manewrów i wyjazdu) samochodów o maksymalnej ładowności 24 tony. Kupujący zobowiązany jest również do zapewnienia osób i właściwego sprzętu do rozładunku towaru uwzględniającego masę zamawianych elementów.

5. Kupujący zobowiązuje się osobiście lub za pomocą osoby upoważnionej dokonać starannej weryfikacji Towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, jakościowym oraz zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w zamówieniu jak również pod kątem ewentualnych widocznych wad.

6. Po sprawdzeniu towaru Kupujący lub osoba upoważniona zobowiązana jest do czytelnego podpisania dokumentu dostawy towaru (druk WZ/WZE). Podpisanie dokumentu dostawy jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy bardzo starannej ocenie towaru podczas odbioru.
7. W przypadku nieobecności osoby upoważnionej przy odbiorze towaru, przyjmuje się, że osoba, która złożyła podpis na dokumencie dostawy (WZ/WZE), posiada w tym zakresie upoważnienie ze strony Kupującego i z uwagi na ten fakt taka dostawa nie może być przedmiotem reklamacji.

8. Jawne wady Towaru powinny zostać zgłoszone przed jego zamontowaniem, ponieważ Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem zamontowania i użytkowania wadliwego Towaru.

9. Koszty napraw oraz demontaż i ponowny montaż towaru będące następstwem zamontowania i użytkowania wadliwego Towaru obciążają Kupującego. 10. Strony ustalają, iż w przypadku reklamacji, koszty demontażu i ponownego montażu wadliwego towaru pokrywa Kupujący, natomiast wszelkie koszty związane z odbiorem, naprawą (wymianą) oraz dostawą towaru ponosi Sprzedawca.

11. Strony ustalają, iż koszt załadunku Towaru spoczywa na Sprzedawcy, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu.

12. Kupujący organizując odbiór Towarów za pośrednictwem przewoźników zewnętrznych zobowiązany jest zapewnić właściwy środek transportu, uwzględniający wagę, gabaryty oraz sposób pakowania Towaru przez Sprzedawcę.

13. W przypadku aut niespełniających powyższych wymagań Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania załadunku, jeśli uzna, że istnieje uzasadnione ryzyko uszkodzenia Towaru.

14. W przypadku, gdy zamówienie zawiera wykonanie Usługi montażu ogrodzenia, Kupujący od

powiada za zapewnienie możliwości swobodnej realizacji robót w uzgodnionym czasie i miejscu.

15. Odbiór Usług następuje po wykonaniu wszystkich zleconych prac i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.

 


V. PŁATNOŚCI I CENY


1. Cena za Towar określana jest każdorazowo w zamówieniu potwierdzanym przez Sprzedawcę.

2. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za Towar lub Usługę w terminie zgodnym z ustalonymi warunkami handlowymi.

3. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy lub w momencie wpłaty dokonanej w kasie.

4. W przypadku sprzedaży Towaru z Usługą montażu zapłata za Towar musi nastąpić przed dostawą na miejsce inwestycji. Natomiast zapłata za Usługę montażu nastąpi po podpisaniu przez Kupującego protokołu odbioru.

5. W przypadku braku terminowej zapłaty za Towar Sprzedawca ma prawo do wstrzymania dalszych dostaw do czasu całkowitej zapłaty oraz naliczenia opłaty magazynowej (zgodnie z art. 742 K.C.).

6. Jeżeli Sprzedawca przyznał Kupującemu limit kupiecki (płatność z odroczonym terminem) może go ograniczyć lub cofnąć w każdym czasie. Uprawnienie nie dotyczy płatności już powstałych.

7. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Sprzedawca ma prawo naliczyć Kupującemu odsetki za opóźnienie w wysokości przewidzianej ustawą.

8. Kupujący staje się właścicielem Towaru w momencie całkowitej zapłaty (paragraf 589 Kodeksu Cywilnego).

9. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego Towaru lub wycofania zamówienia przez Kupującego po dacie jego potwierdzenia Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości 100% wartości brutto zamówienia, wliczając w to wpłacone zaliczki lub przedpłaty.

 


VI. PRAWO WŁASNOŚCI


1. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego Towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie całkowitej zapłaty na rzecz Sprzedawcy.

2. Ryzyko uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania Towaru, a w przypadku powierzenia Towaru zewnętrznemu przewoźnikowi z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.

 


VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, REKLAMACJE I WADY


1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na zakupiony Towar zgodnie z zapisami zawartymi w „Ogólnych Warunkach Gwarancji” , które dostępne są na stronie internetowej Sprzedawcy, pod adresem: www.plast-met.pl. 2. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za Towar:

a) Przy zamówieniu z transportem - do momentu dostarczenia Towaru we wskazane w zamówieniu miejsce (siedziba Zamawiającego)

b) Przy odbiorze własnym (transport Kupującego) do momentu wydania Towaru z magazynu.

3. Sprzedawca udziela pełnej gwarancji na zakupiony Towar przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

a) Montażu ogrodzenia dokonał Sprzedawca lub autoryzowany przez Sprzedawcę dystrybutor/wykonawca.

b) Kupujący zleci Sprzedawcy lub autoryzowanemu dystrybutorowi coroczne przeglądy serwisowe.

4. Podstawę zgłoszenia roszczeń stanowi dowód zakupu Towarów.

5. Przedmiotem reklamacji ilościowej może być tylko Towar niezamontowany.

6. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad Towaru Kupujący ma obowiązek dokonać stosownej adnotacji na dokumencie dostawy WZ/WZE lub sporządzić z osobą dostarczającą Towar protokół jakościowy i ilościowy oraz niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Sprzedawcę.

7. Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy Towar w stanie z dnia dostawy do wglądu Sprzedawcy na każde jego wezwanie.

8. Towar uważa się za automatycznie przyjęty jeżeli w przeciągu 14 dni od daty dostawy Kupujący nie zgłosi żadnych roszczeń. 9. Sprzedawca nie dopuszcza roszczeń dotyczących usterek, które powinny się ujawnić w wyniku inspekcji w momencie dostawy, lecz takiej inspekcji nie zostały poddane.

10. Reklamacje dotyczące wad jakościowych, których stwierdzenie było niemożliwe w dniu dostawy należy przedłożyć Sprzedawcy na piśmie po ich ujawnieniu, jednak nie później niż 14 dni od daty dostawy. Po tym terminie odpowiedzialność Sprzedawcy wygasa.
11. Sprzedawca odpowiada tylko za usterki spowodowane jego rażącym zaniedbaniem lub należycie udowodnionym przez Kupującego błędem produkcyjnym. W tym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do 100% wartości uszkodzonego Towaru.

12. Jeżeli zdaniem Sprzedawcy dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadzenie ekspertyzy technicznej, to Sprzedawca zajmie stanowisko co do jakości Towaru po uzyskaniu stosownej oceny.

13. Uwzględnienie reklamacji następować będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po zbadaniu reklamowanej partii Towaru przez Sprzedawcę, ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy Towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana Towaru jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowych wydatków, Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany Towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.

14. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy Towaru bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

15. Jeżeli ustalony termin realizacji zamówienia zostanie niedotrzymany przez Sprzedawcę na skutek działania siły wyższej Kupującemu nie przysługuje prawo do odszkodowania. Do zdarzeń określonych mianem siły wyższej zalicza się m.in.

a) klęski żywiołowe

b) strajki

c) niezawinione przez sprzedawcę przerwy w funkcjonowaniu zakładu

d) niezawinione przez sprzedawcę przerwy w dostawach surowców niezbędnych do produkcji.

16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem i ogólnie przyjętymi zasadami budowlanymi. Ryzyko niezgodnego przeznaczenia i zastosowania leży wyłącznie po stronie Kupującego.

17. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone niezwłocznie z wykorzystaniem „Formularza Zgłoszenia Reklamacji” dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy, pod adresem: www.plast-met.pl. 18. Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć w punkcie zakupu Towarów lub w przypadku zakupu bezpośrednio u Dostawcy, przesyłając na adres: reklamacje@plast-met.pl , listownie lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy. 19. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w dokumencie „Ogólne Warunki Gwarancji” dostępnym są na stronie internetowej Sprzedawcy, pod adresem: www.plast-met.pl.

 


VIII. WAŻNE INFORMACJE


1. Odbioru technicznego ogrodzenia dokonuje się oglądając jego elementy z odległości minimum 3 metrów przy świetle dziennym naturalnym.

2. Niewielkie zadrapania lub rysy, niewidoczne z odległości 3m, nie podlegają reklamacji. W celu usunięcia niewielkich wad należy użyć farby zaprawkowej w odpowiednim kolorze dostępnej u Sprzedawcy.

3. Zgrubienia, lekka chropowatość powierzchni lakierowanych, która może wystąpić na Towarach Sprzedawcy jest skutkiem procesu cynkowania ogniowego i nie podlega reklamacji (zgodnie EN-ISO 1461).
4. Drobne odkształcenia materiału (maksymalnie 0,3% całkowitej długości konstrukcji), spowodowane procesem cynkowania ogniowego nie podlegają reklamacji.

5. Cynkowanie ogniowe nie jest procesem podnoszącym estetykę produktu, tylko procesem przeprowadzanym w celu ochrony wyrobu przed korozją, w znacznym stopniu przedłużającym jego żywotność. Nie malowane powierzchnie zabezpieczone warstwą cynku, nie mogą podlegać ocenie pod względem estetycznym.

6. Odcienie kolorów powstałe w procesie malowania proszkowego należy sprawdzać na poszczególnych detalach odsuniętych od siebie w odległości min 1m.

7. Proces malowania proszkowego dopuszcza występowanie różnic w odcieniach malowanych elementów w tej samej partii materiału.

8. Podczas procesu cynkowania na łączeniach profili mogą występować szczeliny, które nie mają wpływu na jakość zabezpieczenia antykorozyjnego i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

9. Wszystkie połączenia spawane wykonane są metodą TIG/MAG.

10. Wykwity wapienne oraz drobne pęknięcia włosowate na prefabrykowanych elementach betonowych będące konsekwencją dojrzewania betonu nie stanowią podstawy do reklamacji.

11. Prefabrykowane elementy betonowe (podmurówka systemowa) mogą być stosowane tylko i wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, określonym w Deklaracji Właściwości Użytkowych.

12. Uszkodzenia powłoki powstałe na skutek oddziaływania soli morskiej lub drogowej nie są objęte gwarancją.

13. Ze względu na ryzyko uszkodzenia powłoki Sprzedawca nie dopuszcza możliwości stosowania wszelkiego rodzaju środków chemicznych do pielęgnacji i czyszczenia elementów ogrodzeń. Użycie preparatów, o których mowa odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Kupującego.

 


IX. ZWROT TOWARU


1. Zwrot Towaru jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z działem handlowym Sprzedawcy i potwierdzeniem tego faktu na piśmie.

 


X. SPRAWY SPORNE


1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami zawartymi w OWSiD mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (dz. U. nr 139 z 12.06.2003)

2. Zarówno Sprzedawca jak i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sądem właściwym do rozpatrzenia sporu będzie odpowiedni dla Kupującego Sąd Powszechny.

3. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat sprzedaży i dostaw, prosimy o kontakt z nami. 

systemy B2B by: e4www.plPlast-Met © Wszystkie prawa zastrzeżone, powielanie informacji informacji zawartych na tej stronie zabronione.